ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΏΜΑΤΑ

(εικόνα)

by RONALD COMPANOCA

«Λοιπόν αυτή είναι η ουσία της Ιδεολογίας: μέλι δια την γεύσιν, άσμα δια την ακοήν, γοητεία δια την όρασιν, δηλαδή ένα διαρκές δόλωμα των αισθήσεων του άλλου, δια να συλλαμβάνεται ευκολώτερα εις μίαν παγίδα, να έρχεται δε κατόπιν ο τελευταίος και να επωφελήται από όλας ομού τας προηγουμένας φθοράς.

Εννοείται όμως ότι είναι φαινομενικώς «τελευταίος», διότι ευρίσκεται και αυτός μέσα εις τον κύκλον της αλληλοεξοντώσεως.

Ούτως όμως ή άλλως, δι’ όλα αυτά απαιτείται μια γοητεία, η οποία δια μεν τον βίον των Ζώων ονομάζεται ειλικρινώς

«Αλληλοφάγωμα», 

 δια δε τον βίον των ανθρώπων ονομάζεται 

«Ιδεολογία»…

———————

Tα έθνη δεν φονεύονται ούτε δια της πείνης, ούτε δια των χρεοκοπιών, ούτε δια της ήττης·

φονεύονται δια της ιδέας.

ΠΟΛ ΑΡΚΑΣ

Σαν σε πομπή κηδείας….

Image

«Το έθνος να λυπάστε αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε. Ψωμί αν τρώει αλλά όχι απ’ τη σοδειά του. Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε που δεν υψώνει τη φωνή παρά μονάχα στη πομπή της κηδείας. Που δεν συμφιλιώνεται παρά μονάχα μες τα ερείπιά του. 

Που δεν επαναστατεί παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.

Το έθνος να λυπάστε που έχει αλεπού για πολιτικό, απατεώνα για φιλόσοφο, μπαλώματα και απομιμήσεις είναι η τέχνη του.

Το έθνος να λυπάστε που έχει σοφούς από χρόνια βουβαμένους.»

Χαλίλ Γκιμπράν (1883-1931), «O Κήπος του Προφήτη», (1923)