Της μοίρας γραμμένα;…

 

H μοίρα θα κρίνει ποιόν θα συναντήσεις στη ζωή σου. 

Η καρδιά σου θα κρίνει ποιος θα μπει στη ζωή σου 

Η συμπεριφορά σου θα κρίνει  αν θα μείνει στη ζωή σου.